Misión, visión, valores

Misioa

Gure konpromisoa, pertsonak

*

Irabaz asmorik gabeko erakundea gara, gizarte-intereseko aitorpena jaso du, Bilboko Elizbarrutiak sustatu du eta bizitzan egiazko arazoak dituzten pertsonak ditu ardatz; pertsona horien gizarteratzea sustatzen du eremu hauetan egindako esku-hartze integralaren eta kalitatezkoaren bidez:

imagen
 • Prebentzioa nerabezaroko arriskuko jokabideetan.
 • Gizarteratzeko tratamendua adikzioak dituzten pertsonekin.
 • Lan-munduan sartu enplegua aurkitzeko zailtasunak dituzten kolektiboak.
 • Sentsibilizazioa eta prestakuntza profesionalentzat eta gizartearentzat, oro har.

Horiek guztiak beren familia- eta gizarte-inguruan partekatutako proiektuan eta erkidegoko gainerako baliabideekin sarean.

IKUSPEGIA

Erreferentea espazio sozio-sanitarioan

*

Bizkaiko gizarteko espazio sozio-sanitarioan erreferente izan nahi dugu, erantzun pertsonalizatuak, berritzaileak eta kalitatezkoak emateko gaitasunarekin eta lana egiten dugun kolektiboen behar aldakorretara egokituta.

Gizarte, osasun eta enplegu arloko arreta integratua eskaintzen dugu, taldean lana egiten duten diziplina desberdinetako eta esperientzia handiko profesionalekin.

GIZARTE-ZERBITZUETAKO SISTEMAREN PRESTAZIOAK

 • Esku-hartze psiko-soziala
 • Esku-hartze sozio-hezitzailea
 • Gizarteratzen lagundu
 • Familiei babesa

OSASUN-SISTEMAREN PRESTAZIOAK

 • Arreta medikoa/psikiatrikoa
 • Arreta psikologikoa
 • Desintoxikazio/deshoituratze anbulatorioa
 • Ordezko tratamenduak
 • Kalteak murriztua

ENPLEGU-SISTEMAREN PRESTAZIOAK

 • Lan-mundurako orientazioa
 • Enplegagarritasuna hobetzeko prestakuntza
 • Lan-bitartekaritza

DIZIPLINA ANITZEKO EKIPOAK

BALIOAK

Gure egiteko modua sustatzen dute

*

Esku-hartzea ulertzeko dugun modua balio hauetan islatzen da:

 • 1. ELKARTASUNA.

  Okerren bizi direnak artatu eta gizarte-elkartasuna sustatu, gure programetan boluntarioek parte hartuz.

 • 2. PERTSONAREN PROTAGONISMOA.

  Pertsona da gure esku-hartze guztien ardatza eta bere parte hartze aktiboa sustatzen dugu bere prozesuarekin zerikusia duten erabaki-eremu guztietan.

 • 3. BERDINTASUNAREN SUSTAPENA.

  Antolakuntzako maila guztietan modu aktiboan sustatzen dugu tratu- eta aukera-berdintasuneko irizpideak ezartzea, eta pertsona bakoitzak izan ditzakeen abiapuntu desberdinak kontuan izaten ditugu.

 • 4. ARRETA INTEGRALA.

  Pertsonaren behar guztiak artatzen dira, dela Fundazioko programetako baliabideekin dela beste erakundeekin koordinazioan.

 • 5. ESKUMEN PROFESIONALA.

  Ezagutza teknikoen eta emaitzen ebaluazioen etengabeko eguneratzearen bidez eta eskaintzen den arretaren kalitate eta goxotasunaren bidez adierazten da.

 • 6. PARTE HARTZEA.

  Erakundearen funtsezko indarra bertako pertsonak dira: profesionalak, boluntarioak eta programetako erabiltzaileak; horregatik sustatzen dira bitartekoak, estrategiak eta teknikak, esku hartzen duten ekintzetako parte hartzea sustatzeko.

 • 7. GARDENTASUNA.

  Erakundeko kudeaketa ekonomikoari, pertsonei eta komunikazio argiari buruzkoa.

 • 8. LANA SAREAN.

  Erkidegoko gainerako baliabide publiko eta pribatuekin batera lankidetzan aritzen gara eta jarduera-lerro berri hauei esker hautematen diren estali gabeko beharrak etengabe hautemanaz.

 • 9. NORTASUNA.

  Misioarekin koherentzia mantenduz, estrategiak eta proiektuak formulatzerakoan azken erreferentzia gisa.

BERDINTASUNAREKIKO KONPROMISOA

Ekintza guztietan

*

Gizakia Fundazioak aukera eta tratu berdintasunerako irizpideak aplikatzen ditu erakundearen maila guztietan, pertsona guztion beharrizanak kontuan hartuz.

Erakundearen balioen adierazpenean azaltzen den moduan, Gizakia Fundazioak berdintasunerako politika eta estrategien sustapenean egiteko aktiboa hartuko du bere gain lan-baldintza, antolakuntza eta barne-funtzionamenduari dagokionez, baita zerbitzuak emateari dagokionez ere.